ΔΕΟ31 – Μάθημα 1 – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και καθαρές Ταμειακές Ροές (Νέο βιβλίο κεφ 2)

0 of 46 ολοκληρωμένα μαθήματα
This is a preview lesson

Purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to take this lesson.

Συνοπτικές σημειώσεις κεφαλαίου 2 (Download)
Βίντεο επεξήγησης κεφαλαίου 2

Ζωντανό μάθημα 4/10
Βίντεο μέρος 1

Βίντεο μέρος 2

Βίντεο μέρος 3

Βίντεο μέρος 4 ασκήσεις

Scroll to Top