ΔΕΟ31 – Μάθημα 3 – Μελλοντική αξία, παρούσα αξία, ανατοκισμός και προεξόφληση ( Νέο βιβλίο κεφ 4)

0 of 46 ολοκληρωμένα μαθήματα
This is a preview lesson

Purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to take this lesson.

Σημειώσεις μαθήματος (Download)

Bίντεο μέρος 1

Βίντεο μέρος 2

Βίντεο μέρος 3

Scroll to Top