ΔΕΟ41 Αγορά χρήματος και Κεφαλαίου

Please log in to access your purchased courses.

Στη θεματική ενότητα ΔΕΟ41 Αγορές χρήματος και κεφαλαίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  θα εξετάσουμε 

  1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη νομισματική πολιτική
  2. Τη διαχείριση τραπεζικών κινδύνων
  3. Τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
  4. Την αγορά συναλλάγματος

ΔΕΟ41 – Μαθήματα 2023-24

ΔΕΟ41 Λύσεις εργασιών 2023-24

ΔΕΟ41 Μέρος Α: Χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές αγορές

ΔΕΟ41 Μέρος Β: Αξιόγραφα και επιτόκια

ΔΕΟ41 Μέρος Γ: Διεθνής Χρηματοοικονομική και αγορά ξένου συναλλάγματος

ΔΕΟ41 Επανάληψη 2023

ΔΕΟ41 Λύσεις εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΔΕΟ41 – Μάθημα – Προθεσμιακά συμβόλαια ΔΕΟ41- Μάθημα (21/3/2023) Δικαιώματα ΔΕΟ41 – Μάθημα (28/3/2022) – Επεξήγηση 4ης εργασίας 2022-23 ΔΕΟ41 – Μάθημα (11/4/2023) – Ερωτήσεις 4ης ΟΣΣ 2023
Καλάθι αγορών
Scroll to Top