ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Please log in to access your purchased courses.

Στη θεματική ενότητα της ΔΕΟ13 θα εξετάσουμε βασικές εφαρμογές επιχειρησιακών μαθηματικών, στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας

ΔΕΟ13 Λύσεις εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΔΕΟ13 Μέρος Α – Επιχειρησιακά Μαθηματικά

ΔΕΟ13 Μέρος Β – Επιχειρησιακή Στατιστική

ΔΕΟ13 Μέρος Γ – Επιχερησιακή Έρευνα

ΔΕΟ13 – Επανάληψη 2023

Καλάθι αγορών
Scroll to Top