Σάββατο - Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτ- Παρ 10:00 - 21:00

Kαλέστε στο 6977988573

 

Δείγματα μαθημάτων

ΔΕΟ34 Οικονομική ανάλυση και πολιτική

ΔΕΟ41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίων

ΔΗΔ12 - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΔΕ102 - Μικροοικονομικά για διοίκηση επιχειρήσεων

ΠΔΕ253 - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

ΠΔΕ251 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΠΔΕ351 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΠΔΕ353 - Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου