ΔΕΟ41 – Επανάληψη 2019 – Μάθημα 1: Διάγραμμα αγοράς συναλλάγματος, αρμπιτράζ επιτοκίων, αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου

Σημειώσεις μαθήματος Βίντεο μέρος 1: Διάγραμμα αγοράς συναλλάγματος Βίντεο μέρος 2: Aρμπιτράζ επιτοκίων Βίντεο μέρος 3: Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου

Καλάθι αγορών
Scroll to Top