ΔΕΟ31 – Μάθημα 2: Αρμπιτράζ επιτοκίων και τριγωνικό αρμπιτράζ συναλλάγματος

Σημειώσεις μαθήματος Βίντεο μέρος 1 – Εύρεση προθεσμιακής ισοτιμίας και ακάλυπτο αρμπιτράζ επιτοκίων (εφαρμογή 4η εργασία 2018-19- θέμα 1 ) Βίντεο μέρος 2 – Καλυμμένο αρμπιτράζ επιτοκίων και επένδυση (εφαρμογή 4η εργασία 2018-19- θέμα 1 ) Βίντεο μέρος 3 – Τριγωνικό αρμπιτράζ συναλλάγματος Βίντεο μέρος 4 – Τριγωνικό αρμπιτράζ συναλλάγματος- Εφαρμογή άσκηση 4ης εργασίας 2018-19

Καλάθι αγορών
Scroll to Top