ΔΕΟ31 – Μάθημα 4: Yπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών και περιουσιακών στοιχείων (CAPM) (ΝΕΟ)

Tα περιεχόμενα αυτού του μαθήματος είναι Σημειώσεις σε pdfΣημειώσεις μαθήματος 2019 Ζωντανό μάθημα 2019 Βίντεο μέρος 1 Βίντεο μέρος 2 Βίντεο μέρος 3 Βίντεο μέρος 4 Βίντεο μέρος 5 DEO31_CAPM_Studypal_2018 from studypal.gr on Vimeo. Εφαρμογή άσκηση 4Β 2ης εργασίας 2018-19 DEO31_GE2_2018_19_THEMA4b from studypal.gr on Vimeo. Ζωντανό μάθημα 8/12: Γραμμή κεφαλαιαγοράς και υπόδειγμα CAPM

Καλάθι αγορών
Scroll to Top