ΔΕΟ13- Λύση 1ης γραπτής εργασίας 2015-16 σε  pdf

ΔΕΟ13- Λύση 1ης γραπτής εργασίας 2015-16 σε  excel

Bίντεο –  ΑΣΚΗΣΗ 1

 

Βίντεο – ΑΣΚΗΣΗ 2

Μέρος Α

 

Μέρος Β

 

Βίντεο – ΑΣΚΗΣΗ 3

 

Βίντεο – ΑΣΚΗΣΗ 4

.

Βίντεο για το Excel

Excel 1-δ,ε

Excel 2 – β,γ

Εxcel 4 -γ,δ

Oδηγίες για δημιουργία εξισώσεων και διαγραμμάτων στο word

Μέρος 1

Μέρος 2

Καλάθι αγορών
Scroll to Top