ΔΕΟ31 – Μάθημα : H αξιολόγηση επενδύσεων (υπολογισμός καθαρών ταμειακών ροών, ΚΠΑ)

0 of 47 ολοκληρωμένα μαθήματα
This is a preview lesson

Purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to take this lesson.

Σημειώσεις Download

Βίντεο – Υπολογισμός Καθαρών ταμειακών ροών

Υπολογισμός ΚΤΡ – Εφαρμογή στην άσκηση της εργασίας 2008-19 Μέρος 2

Scroll to Top