ΔΕΟ43 – Τόμος Α – Μάθημα 2: Ισορροπίια επιχείρησης επιχείρησης – Αγορές

Το μάθημα βασίζεται στις σημειώσεις του μαθήματος 1 Βίντεο μέρος 1 Βίντεο μέρος 2 Βίντεο μέρος 3 Βίντεο μέρος 4

Καλάθι αγορών
Scroll to Top