ΔΕΟ41 – Τόμος Α- Tριγωνικό αρμπιτράζ συναλλάγαμτος, αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου (22/10/2020)

Σημειώσεις μέρος 1 Σημειώσεις μέρος 2 Βίντεο μέρος 1 Βίντεο μέρος 2 Βίντεο μέρος 3

Καλάθι αγορών
Scroll to Top