ΔΕΟ41 – Μάθημα (15/3/2022) – Τόμος Δ- Κίνδυνος επιτοκίου, Duration, άνοιγμα σταθμισμένης διάρκειας

Σημειώσεις μαθήματος (Download) Βίντεο μέρος 1 Βίντεο μέρος 2 Βίντεο μέρος 3 Βίντεο μέρος 4

Καλάθι αγορών
Scroll to Top