ΔΕΟ31 – Μάθημα 2 (group B) (15/10/2021) Υπολογισμός Καθαρών ταμειακών ροών

Σημειώσεις μαθήματος(Downloads) Βίντεο μέρος 1 Βίντεο μέρος 2 Βίντεο μέρος 3 Βίντεο μέρος 4 (oδηγίες πλατφόρμα)

Καλάθι αγορών
Scroll to Top