ΔΕΟ31 – Μάθημα 2- Ανάλυση αριθμοδεικτών (Νέο βιβλίο κεφ 3)

0 of 33 ολοκληρωμένα μαθήματα
This is a preview lesson
Purchase this course, or sign in if you’re already enrolled, to take this lesson.

Σημειώσεις μαθήματος (Download)

Eπανάληψη μαθήματος 1 υπολογισμός ταμειακών ροών

Μάθημα 2 – Ανάλυση αριθμοδεικτών
Μέρος 1


Μέρος 2


Μέρος 3 – Υπολογισμός excel

Μέρος 4 – Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

 

 

Scroll to Top