ΔΗΔ22 Ποσοτικές Μέθοδοι
Σχετικά με το μάθημα

Βίντεο μέρος 1

Βίντεο μέρος 2 excel

Aρχεία Μαθήματος
Μάθημα περιγραφική στατιστική.pdf
Size: 1.39 MB
ΔΗΔ22 Περιγραφική στατιστική_ομαδοποιημένα.xlsx
Size: 122.49 KB
Συμμετοχή σε συζήτηση
0% Ολοκληρωμένο
Καλάθι αγορών
Scroll to Top