ΔΗΔ22 Ποσοτικές Μέθοδοι
Σχετικά με το μάθημα

Βίντεο μέρος 1

 

Βίντεο μέρος 2 (excel)

 

Aρχεία Μαθήματος
Μάθημα περιγραφική στατιστική.pdf
Size: 1.39 MB
ΔΗΔ22 Περιγραφική στατιστική.xlsx
Size: 70.46 KB
Συμμετοχή σε συζήτηση
0% Ολοκληρωμένο
Καλάθι αγορών
Scroll to Top