ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Please log in to access your purchased courses.

Στη θεματική ενότητα ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)  θα εξετάσουμε βασικές έννοιες σε

  1. Μικροοικονομική
  2. Μακροοικονομική
  3. Δημόσια Οικονομική

ΔΕΟ34 Λύσεις εργασιών 2023-24

ΔΕΟ34 Λύσεις εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΔΕΟ34 – Μέρος Α Μικροοικονομική Θεωρία

ΔΕΟ34 – Μέρος Β Μακροοικονομική Θεωρία

Στο μέρος Β θα εξετάσουμε τις βασικές έννοιες μακροοοικονομικής θεωρίας

Lessons

ΔΕΟ34 – Μάθημα 1 – Το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και η εθνικολογιστική ταυτότητα ΔΕΟ34 -Μάθημα 2 – Ερωτήσεις εξετάσεων ΑΕΠ και εθνικολογιστική ταυτότητα ΔΕΟ34 -Μάθημα 3 – Σχεδιασμένη συνολική δαπάνη , εισόδημα ισορροπίας, πολλαπλασιαστές ΔΕΟ34 – Μάθημα 4: Ερωτήσεις εισόδημα ισορροπίας, πολλαπλασιαστές ΔΕΟ34 – Μάθημα 5: Συνολική ζήτηση AD και συνολική προσφορά AS ΔΕΟ34 – Μάθημα 6 : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών εξετάσεων: AD-AS ΔΕΟ34 – Μάθημα 7 : Ανεργία πληθωρισμός, αγορά δανειακών κεφαλαίων ΔΕΟ34- Μάθημα-Προσφορά χρήματος, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική ΔΕΟ34 – Μάθημα – Καμπύλη Phillips ΔΕΟ34 Μάθημα- Εξωτερικός τομέας, αγορά συναλλάγματος ΔΕΟ34 Μάθημα – Ερωτήσεις σε ισοζύγιο πληρωμών, συναλλαγματικές ισοτιμίες ΔΕΟ34 – Μάθημα – Ερωτήσεις προσφορά χρήματος, ισοζύγιο πληρωμών θεωρία ΔΕΟ34 – Μάθημα – Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από 3η εργασία 2020 και 2021 ΔΕΟ34 – Ερωτήσεις εξετάσεων – Μακροοικονομική

ΔΕΟ34 – Μέρος Γ – Δημόσια Αγαθά

ΔΕΟ34 Επανάληψη

Lessons

ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Μάθημα 1 Ζήτηση και – Προσφορά Preview ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Μάθημα 2 Ελαστικότητα ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Μάθημα 3 Kόστος ευκαιρίας, μεγιστοποίηση χρησιμότητας, ερωτήσεις 5ης ΟΣΣ μίκρο μέρος 1 ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Μάθημα 4 – Παραγωγή και κόστος επιχείρησης ΔΕΟ34 – Επανάληψη 2022 – Μάθημα – ερωτήσεις 5ης ΟΣΣ μίκρο, ισορροπία επιχείρησης ΔΕΟ34 – Επανάληψη- Ασκήσεις 5ης ΟΣΣ 2022 – Μικροοικονομική ΔΕΟ34 – Επανάληψη -Μαθήματα : ΑΕΠ , εισόδημα ισορροπίας ΔΕΟ34 – Επανάληψη- AD-AS, αγορά δανειακών κεφαλαίων, ανεργία πληθωρισμός ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Μάθημα – ανεργία πληθωρισμός, εξωτερικός τομέας, ερωτήσεις 5ης ΟΣΣ μάκρο ΔΕΟ34 – Επανάληψη- μάθημα : Ερωτήσεις εξωτερικός τομέας , Ερωτήσεις τελικών εξετάσεων 2021 μακροοικονομική ΔΕΟ34 – Επανάληψη 2022 – Μάθημα – Ασκήσεις 5η ΟΣΣ Μακροοικονομική, έτη 2021 και 2022 ΔΕΟ34 – Επανάληψη- Ασκήσεις 5ης ΟΣΣ 2022 Μακροοικονομική , ερωτήσεις εξετάσεων μακροοικονομικής ΔΕΟ34 – Επανάληψη -Μάθημα – Ερωτήσεις 5ης ΟΣΣ Δημόσια Οικονομική ΔΕΟ34 – Επανάληψη -Μάθημα – Ερωτήσεις 5ης ΟΣΣ Δημόσια Οικονομική ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Ερωτήσεις εξετάσεων δημόσια οικονομική 2021 ΔΕΟ34 – Επανάληψη – Ερωτήσεις εξετάσεων δημόσια οικονομική 2021
Καλάθι αγορών
Scroll to Top