ΠΔΕ251 -Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση

Please log in to access your purchased courses.

ΠΔΕ251 – Γραπτές εργασίας 2023

ΠΔΕ251 -Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση

Lessons

ΠΔΕ251- Μάθημα 1 – Μελλοντική αξία, παρούσα αξία, ανατοκισμός και προεξόφληση Preview ΠΔΕ251 – Mάθημα : Μελλοντική και παρούσα αξία ΠΔΕ251 – Μάθημα : Μετοχές ΠΔΕ251 : Μάθημα: 2η ΟΣΣ (Μέρος 1 Oμόλογα / Μετοχές) ΠΔΕ251 : Μάθημα : H ΚΠΑ (Επεξήγηση σημειώσεων 2ης ΟΣΣ) ΠΔΕ251 – Mάθημα : Mετοχές και ομόλογα ΠΔΕ251 – Μάθημα: Γραμμή κεφαλαιαγοράς, αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια ΠΔΕ251 – Μάθημα : Yπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών και περιουσιακών στοιχείων (CAPM) ΠΔΕ251: Επαναληπτικές ασκήσεις CAPM και χαρτοφυλάκια ΠΔΕ251: Mάθημα: Σημειώσεις 3ης ΟΣΣ – Μέρος 2 ΠΔΕ251: Mάθημα: Σημειώσεις 3η2 ΟΣΣ – Μέρος 1 ΠΔΕ251 – Μάθημα: Ασκήσεις εξετάσεων – Μέρος 2 ΠΔΕ251 – Μάθημα – Θέματα εξετάσεων 2019 – Μέρος 1 ΠΔΕ251 – Μάθημα : Θέματα τελικών εξετάσεων 2020 – μέρος 2 ΠΔΕ251 – μάθημα : θέματα επαναληπτικών εξετάσεων 2020 Preview ΠΔΕ251 – Μάθημα : Επαναληπτικές Aσκήσεις ΚΠΑ ΠΔΕ251- Μάθημα : Κόστος κεφαλαίου

ΠΔΕ251 -Γραπτές εργασίες

Καλάθι αγορών
Scroll to Top