ΔΗΔ22 – Ζωντανά μαθήματα – Εαρινό 2023-24

Please contact the course administrator to sign up for this course.

ΔΗΔ22 – Ζωντανά μαθήματα εαρινό 2023-24 – Μαθηματικά

ΔΗΔ22 – Ζωντανά μαθήματα εαρινό 2023-24 – Στατιστική

Lessons

ΔΗΔ22 – Μάθημα (11/4/2024) – Περιγραφική στατιστική ΔΗΔ22 – Μάθημα (18/4/2024) Πιθανότητες ΔΗΔ22 – Μάθημα (25/4/2024) – Πιθανότητες, διωνυμική κατανομή ΔΗΔ22 – Εργασία εξαμήνου – εαρινό εξάμηνο 2023-24 ΔΗΔ22 – Μάθημα (9/5/2024) – Κατανομές ΔΗΔ22 – Μάθημα (16/5/2024) – Διάστημα εμπιστοσύνης και έλεγχος υποθέσεων ΔΗΔ22 – Μάθημα (23/5/2024) Έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης μέρος 2 (ασκήσεις 3ης εργασίας) ΔΗΔ22 – Μάθημα (30/5/2024) Ασκήσεις έλεγχοι υποθέσεων διάστημα εμπιστοσύνης ΔΗΔ22 – Μάθημα (6/6/2024) Ασκήσεις κανονική κατανομή, διωνυμική ΔΗΔ22- Μάθημα (13/6/2024): Επαναληπτικές ασκήσεις έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης ΔΗΔ22 – Μάθημα (11/6/2024) -Ασκήσεις πιθανότητες, κατανομές ΔΗΔ22 – Μάθημα (17/6/2024) – Επαναληπτικές ασκήσεις συνδυασμοί, διατάξεις, παραγώγιση ΔΗΔ22 – Μάθημα (20/6/2024): Επανάληψη μαθηματικά ΔΗΔ22 – Μάθημα (5/7/2024) Επαναληπτικές εξετάσεις επεξήγηση ερωτήσεων τελικών εξετάσεων ΔΗΔ22 – Μάθημα (10/7/2024)- Επαναληπτικές εξετάσεις εαρινό 2024 ΔΗΔ22- Μάθημα (11/7/2024):Επαναληπτικές εξετάσεις 2024 ΔΗΔ22 – Μάθημα (12/7/2024) Επαναληπτικές εξετάσεις
ΔΗΔ22 – 2η εργασία εαρινό 2023-24
Καλάθι αγορών
Scroll to Top