ΔΕΟ31 Ζωντανά μαθήματα 2023-24

ΔΕΟ31 Ζωντανά 2023-24 – Μέρος Α : Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Lessons

ΔΕΟ31 – Μάθημα 1 (3/10/2023) – Μελλοντική και παρούσα αξία ΔΕΟ31 – Μάθημα (10/10/2023) – Ασκήσεις μελλοντικής και παρούσας αξίας (εφαρμογές ασκήσεις εργασίας 2 και 3) ΔΕΟ31 – Μάθημα (17/10/2023) – Υπολογισμός ΚΤΡ και ΚΠΑ Δεο31 – Μάθημα(24/10/2023) -ΚΠΑ, ΕΒΑ και 1η εργασία 2023-24 ΔΕΟ31 – Μάθημα (31/10/2023) – Ανάλυση νεκρού σημείο, υπολογισμός ΚΤΡ, 1η εργασία 2022-23 ΔΕΟ31 – Μάθημα (7/11/2023)- Ομόλογα ΔΕΟ31 – Μάθημα (14/11/2023) – Μετοχές ΔΕΟ31 – Μάθημα (28/11/2023) – Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου ΔΕΟ31 – Μάθημα (21/11/2023) – Μετοχές, Απόδοση και κίνδυνος ΔΕΟ31 – Μάθημα (5/12/2023) -CAPM, κόστος κεφαλαίου ΔΕΟ31- Μάθημα 12/12/2023- Ασκήσεις ομόλογα, μετοχές, χαρτοφυλάκια ΔΕΟ31 – Μάθημα (19/12/2023) Λύση 2η εργασίας 2023-24 ΔΕΟ31 – Μάθημα (4/1/2023) – Κεφαλαιακή διάρθρωση ΔΕΟ31 – Μάθημα (9/1/2024) Ασκήσεις επαναληπτικές εξετάσεις 2023, κεφαλαιακή διάρθρωση ΔΕΟ31 – Μάθημα (16/1/2024)- Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσματικές αγορές ΔΕΟ31 – Μάθημα (23/1/2024) – Αποτελεσματικότητα αγοράς, Leasing, κεφαλαιακή διάρθρωση ΔΕΟ31 – Μάθημα (30/1/2024) – Leasing, επαναγορά μετοχών ΔΕΟ31-Μάθημα(6/2/2024) Επεξήγηση θέμα 3 και 4 3η εργασία 2024 ΔΕΟ31 – Μάθημα (13/2/2024) – Ασκήσεις 5ης ΟΣΣ μέρος Γ ΔΕΟ31 – Μάθημα (20/2/2024) Συγχωνεύσεις ΔΕΟ31 – Μάθημα (27/2/2024) Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, αριθμοδείκτες ΔΕΟ31 – Μάθημα (5/3/2024) Βραχυπροθεσμη χρηματοδότηση, πιστωτική πολιτική (4η ΟΣΣ) ΔΕΟ31 – Μάθημα (12/3/2024) Διαχείριση αποθεμάτων, Z score ΔΕΟ31- Μάθημα (26/3/2024)- Επεξήγηση 4ης εργασίας 2023-24 ΔΕΟ31 – Μάθημα (2/4/2024) Επανάληψη Συγχωνεύσεις ΔΕΟ31 – Μάθημα (9/4/2024) – Ασκήσεις Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, οικονομική ποσότητα παραγγελίας ΔΕΟ31 – Μάθημα (16/4/2024) -Οικονομική ποσότητα πάραγγελίας, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ΔΕΟ31 – Μάθημα (23/4/2024) – Ασκήσεις 5ης ΟΣΣ ( Λογιστικές καταστάσεις, Οικονομική ποσότητα παραγγελίας, συγχωνεύσεις)
Καλάθι αγορών
Scroll to Top