ΔΕΟ31 Ζωντανά μαθήματα 2022-23

ΔΕΟ31 Επανάληψη 2023

ΔΕΟ31 Ζωντανά μαθήματα 2022-23

Lessons

ΔΕΟ31 – Μάθημα 1 – 3/10/ 2022 – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και καθαρές Ταμειακές Ροές ΔΕΟ31 – Μάθημα 2- 10 /10/ 2022 – Ανάλυση αριθμοδεικτών ΔΕΟ31 – Μάθημα 3 – 17/10/2022 – Μελλοντική και παρούσα αξία ΔΕΟ31 – Μάθημα 4 -24/10/2022-Ερωτήσεις παρούσας και μελλοντικής αξίας ΔΕΟ31-Μάθημα (31/10/2022) – Αξιολόγηση Επενδύσεων ΔΕΟ31 – Μάθημα 6 (7/11/2022) – Υπολογισμός λειτουργικών ταμειακών ροών και νεκρού σημείου ΔΕΟ31 – Μάθημα (14/11/2022)- Ομόλογα ΔΕΟ31 – Μάθημα(25/11/2022) – Μετοχές ΔΕΟ31 – Μάθημα (28/11/2022) Αποτίμηση εταιριών και ερωτήσεις μετοχών ΔΕΟ31 – Μάθημα (5/12/2022) – Απόδοση και κίνδυνος ΔΕΟ31 – Μάθημα (12/12/2022 )- Yπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και κόστος κεφαλαίου ΔΕΟ31 – Μάθημα (19/12/2022) Ερωτήσεις χαρτοφυλάκια, CAPM, μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου ΔΕΟ31 – Μάθημα (9/1/2023): Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών ομόλογα, μετοχές, κόστος κεφαλαίου (μέρος 1) ΔΕΟ31 – Μάθημα (17/1/2023)- Ερωτήσεις μεσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου ΔΕΟ31 -Μάθημα (30/1/2023): Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης ΔΕΟ31 – Μάθημα (6/2/2023) – Ερωτήσεις κεφαλαίου 16 – Κεφαλαιακή διάρθρωση ΔΕΟ31 – Μάθημα (14/2/2022) – Χρηματοδοτική Μίσθωση ΔΕΟ31 – Μάθημα (6/3/2022) – Λειτουργικός,ταμειακός κύκλος και προγραμματισμός ΔΕΟ31 – Μάθημα (13/3/2023) – Οικονομική ποσότητα παραγγελίας, συγχωνεύσεις ΔΕΟ31 – Μάθημα (20/3/2023)- Χρηματοοικονομική δυσχέρεια και ερωτήσεις συγχωνεύσεων ΔΕΟ31 – Μάθημα (27/3/2023) – Σημειώσεις 4ης ΟΣΣ Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, ταμειακός προυπολογισμός ΔΕΟ31 – Μάθημα (3/4/2023)- Πιστωτική πολιτική, διαχείριση αποθεμάτων, συγχωνεύσεις ΔΕΟ31 – Μάθημα -Ασκήσεις:ταμειακός προϋπολογισμός , συγχωνεύσεις
Καλάθι αγορών
Scroll to Top